Disclaimer |
Aansprakelijkheid Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Website Gespot kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Website Gespot aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Website Gespot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Website Gespot worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Website Gespot. Website Gespot spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Website Gespot behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Website Gespot geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Website Gespot garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
2009-2016 © Website Gespot NL Social Bookmarking. Alle rechten voorbehouden.