Privacy |
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Policy) Door gebruik te maken van Websitegespot.nl verklaar je je akkoord met de privacy policy zoals die hieronder beschreven staat.

Websitegespot.nl behoudt zich het recht voor deze privacy policy ten allen tijd te kunnen wijzigen. Het gebruik van de website stemt dan ook overeen met de meest actuele versie van deze privacy policy op het moment van het gebruik.
Persoonlijke gegevens

Websitegespot.nl maakt er een zaak van om zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens van zijn klanten op te vragen. Op alle pagina's die u dan ook kan vinden op deze website zijn alle velden steeds verplicht in te vullen, omdat we van mening zijn dat optionele informatie niet hoeft opgevraagd te worden. We houden een strikt minimum aan gegevens bij om u van dienst te kunnen zijn. Het gaat hierbij voornamelijk om uw naam (om u op een gepaste wijze te kunnen aanspreken) en uw e-mail-adres (om met u in contact te kunnen treden.

Beveiliging van klantgegevens
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen zijn er enkele belangrijke stappen ondernomen. Zo is de paswoord-beveiliging degelijk vastgeankerd in Websitegespot.nl. Ook houden we uw paswoord niet leesbaar bij in de database. Dat wil zeggen dat als je je paswoord vergeten zou zijn, je een nieuw toegestuurd krijgt. Het oude kunnen wij niet achterhalen. Daarnaast heeft Websitegespot.nl er alles aan gedaan om de gegevens zo veilig mogelijk op te slaan op haar servers.

Websitegespot.nl maakt ook gebruik van cookies voor het opslaan van enkele gegevens op uw computer, zodat uw gebruikservaring met de website kan geoptimaliseerd worden. In die cookies worden geen persoonlijke details bijgehouden. Ze bevatten enkel een uniek nummer waarmee wij u aan onze database kunnen koppelen. Aan dat nummer hebben wij genoeg om u te identificeren. Iemand anders kan er niets mee.

Verspreiding van klantgegevens
Websitegespot.nl neemt de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten heel ernstig, en zal dan ook geen persoonlijke informatie van zijn klanten verkopen, doorgeven of op welke andere manier dan ook doorspelen aan derden. Noch tegen betaling, noch vrijwillig.

Links naar andere websites
Het kan voorkomen dat op Websitegespot.nl links naar andere websites opgenomen zijn. Websites die van belang kunnen zijn voor onze klanten, die interessant kunnen zijn voor hen, of die een mooie aanvulling/uitbreiding vormen op Websitegespot.nl. Hoe dan ook kan Websitegespot.nl niet verantwoordelijk gehouden worden voor de privacy-regels en -gebruiken die in gebruik zijn bij deze websites. Evenmin kan Websitegespot.nl verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze websites.

Wat verwachten we van onze bezoekers
Websitegespot.nl heeft getracht de website op te bouwen met een meer dan behoorlijke beveiliging in gedachten. Uiteraard verwachten wij dan ook dat onze klanten zorgvuldig omspringen met hun eigen gegevens: wees dus voorzichtig met het kiezen van uw paswoord, schrijf het nergens op, en vertel het aan niemand. Bovendien bent u verplicht uzelf af te melden indien u van onze dienst gebruik maakt op een openbare computer. Websitegespot.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor dataverlies tengevolge van het zondigen tegen deze basisregels..
2009-2016 © Website Gespot NL Social Bookmarking. Alle rechten voorbehouden.